Mispa 4

Mispa 4

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מִצְפָּה
Betyder: vakttorn
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.832739, 35.180164

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 18:26

Bilder från Flickr