Mispa 1

Mispa 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מִצְפָּה
Betyder: vakttorn
Namn idag:
Nämns i GT: 6 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.565269, 36.005558

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 6 ggr i Bibeln:

1 Mos 31:49
Dom 10:17, 11:11, 11:29, 11:34
Hos 5:1

Bilder från Flickr