Misrefot Majim

Misrefot Majim

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מִשְׂרְפֹות מַיִם
Betyder: flödet av vatten
Namn idag: Narouq
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.118954, 35.139435

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 11:8, 13:6

Bilder från Flickr