Mikmetat

Mikmetat

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מִּכְמְתָת
Betyder: gömställe
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.183334, 35.283333

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 16:6, 17:7

Bilder från Flickr