Meros

Meros

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מֵרֹוז
Betyder: tillflykt
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.686954, 35.390911

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Dom 5:23

Bilder från Flickr