Merom, Meroms vatten

Merom, Meroms vatten

Typ: Hav
Hebreiskt namn: מֵרֹום
Betyder: hög plats
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.075268, 35.605480

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 11:5, 11:7

Bilder från Flickr