Masreka

Masreka

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מַּשְׂרֵקָֽה
Betyder: vingård
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 30.734692, 35.606251

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

1 Mos 36:36
1 Krön 1:47

Bilder från Flickr