Maresha

Maresha

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מָֽרֵאשָׁה
Betyder: krönet av en kulle
Namn idag:
Nämns i GT: 6 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.592842, 34.898716

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 6 ggr i Bibeln:

Jos 15:44
2 Krön 11:8, 14:9, 14:10, 20:37
Mika 1:15

Bilder från Flickr