Mackeda

Mackeda

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מַקֵּדָֽה
Betyder: plats för herdar
Namn idag:
Nämns i GT: 8 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.935118, 34.781326

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 8 ggr i Bibeln:

Jos 10:10, 10:16, 10:17, 10:21, 10:28, 10:29, 12:16, 15:41

Bilder från Flickr