Dans läger

Dans läger

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מַחֲנֵה־דָן
Betyder: i lägret av en härskare
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.758314, 34.994251

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Dom 13:25, 18:12

Bilder från Flickr