Magog

Magog

Typ: Region
Grundtextens namn: מָּגֹוג
Betyder: bergsland
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 1 ggr
Position: 46.000000, 47.000000

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

Hes 38:2, 39:6
Upp 20:8

Bilder från Flickr