Madon

Madon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מָדֹון
Betyder: tvist
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.799877, 35.459507

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 11:1, 12:19

Bilder från Flickr