Madmanna

Madmanna

Typ: Stad
Hebreiskt namn: מַדְמַנָּה
Betyder: gödselstack
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.391668, 34.940502

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 15:31
1 Krön 2:49

Bilder från Flickr