Lo Devar

Lo Devar

Typ: Stad
Hebreiskt namn: לֹו דְבָֽר
Betyder: inte en betesmark
Namn idag:
Nämns i GT: 5 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.662487, 35.783569

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 5 ggr i Bibeln:

Jos 13:26
2 Sam 9:4, 9:5, 17:27
Amos 6:13

Bilder från Flickr