Kirjat-Jearim

Kirjat-Jearim

Typ: Stad
Hebreiskt namn: קִרְיַת יְעָרִֽים
Betyder: skogars stad
Namn idag:
Nämns i GT: 15 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.809511, 35.104000

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Bilder från Flickr