Keriot Hesron

Keriot Hesron

Typ: Stad
Hebreiskt namn: קְרִיֹּות חֶצְרֹון
Betyder: städer omringade av mur
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.162327, 35.057114

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 15:25

Bilder från Flickr