Keila

Keila

Typ: Stad
Hebreiskt namn: קְעִילָה
Betyder: fästning
Namn idag: Khirbet Qila
Nämns i GT: 15 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.614176, 35.002750

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 15 ggr i Bibeln:

Jos 15:44
1 Sam 23:1, 23:2, 23:3, 23:4, 23:5, 23:6, 23:7, 23:8, 23:10, 23:11, 23:12, 23:13
Neh 3:17, 3:18

Bilder från Flickr