Kattat

Kattat

Typ: Stad
Hebreiskt namn: קַטָּת
Betyder: liten
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.753139, 35.279335

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 19:15

Bilder från Flickr