Kedesh

Kedesh

Typ: Stad
Hebreiskt namn: קֶדֶשׁ
Betyder: helig plats
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.125828, 35.165001

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 21:32

Bilder från Flickr