Jokteel 1

Jokteel 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יָקְתְאֵֽל
Betyder: undertryckt av Gud
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.564852, 34.846725

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 15:38

Bilder från Flickr