Jokneam

Jokneam

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יָקְנֳעָם
Betyder: innehavd av folket
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.664547, 35.108917

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

Jos 12:22, 19:11, 21:34

Bilder från Flickr