Jisreel

Jisreel

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יִזְרְעֶאלָה
Betyder: Gud sår
Namn idag:
Nämns i GT: 8 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.535774, 35.094101

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 8 ggr i Bibeln:

Jos 15:56
1 Sam 25:43, 27:3, 29:1, 29:11, 30:5
2 Sam 2:2, 3:2

Bilder från Flickr