Jeshimon

Jeshimon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יְשִׁימֹֽון
Betyder: vildmarken
Namn idag:
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.461525, 35.392410

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

1 Sam 23:19, 23:24, 26:1, 26:3

Bilder från Flickr