Jattir

Jattir

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יַתִּיר
Betyder: mängder
Namn idag:
Nämns i GT: 4 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.401440, 35.069412

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 4 ggr i Bibeln:

Jos 15:48, 21:14
1 Sam 30:27
1 Krön 6:57

Bilder från Flickr