Jabes

Jabes

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יַעְבֵּץ
Betyder: sorg
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.705360, 35.210266

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

1 Krön 2:55

Bilder från Flickr