Javesh i Gilead

Javesh i Gilead

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יָּבֵישׁ גִּלְעָד
Betyder: torrt klippigt område
Namn idag:
Nämns i GT: 12 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.379822, 35.611588

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 12 ggr i Bibeln:

Dom 21:8, 21:9, 21:10, 21:12, 21:14
1 Sam 11:1, 11:9, 31:11
2 Sam 2:4, 2:5, 21:12
1 Krön 10:11

Bilder från Flickr