Itureen

Itureen

Typ: Region
Grekiskt namn: Ἰτουραῖος
Betyder: förbi gränserna
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 1 ggr
Position: 33.416161, 35.857258

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Luk 3:1

Bilder från Flickr