Ijim

Ijim

Typ: Stad
Hebreiskt namn: עִיִּים
Betyder: ruiner
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.049953, 35.733402

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 15:29

Bilder från Flickr