Jidala

Jidala

Typ: Stad
Hebreiskt namn: יִדְאֲלָה
Betyder: det som Gud har visat
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.733334, 35.166668

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 19:15

Bilder från Flickr