Horem

Horem

Typ: Stad
Hebreiskt namn: חֳרֵם
Betyder: helig
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.166668, 35.433334

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 19:38

Bilder från Flickr