Holon 1

Holon 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: חֹלֹן
Betyder: sandig
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.583332, 34.950001

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 15:51, 21:15

Bilder från Flickr