Hesron

Hesron

Typ: Stad
Hebreiskt namn: חֶצְרֹון
Betyder: omgiven av en mur
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.017181, 35.568050

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 15:3

Bilder från Flickr