Heshmon

Heshmon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: חֶשְׁמֹון
Betyder: rik jord
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.215418, 34.942986

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 15:27

Bilder från Flickr