Hasar Jitnan

Hasar Jitnan

Typ: Stad
Hebreiskt namn: חָצֹור
Betyder: borg
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 30.687714, 34.494797

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 15:23

Bilder från Flickr