Haroshet Haggojim

Haroshet Haggojim

Typ: Stad
Hebreiskt namn: חֲרֹשֶׁת הַגֹּויִם
Betyder: folkens skogsmark
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.691177, 35.110039

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

Dom 4:2, 4:13, 4:16

Bilder från Flickr