Hermon

Hermon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: הַרְמֹונָה
Betyder: hög fästning
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.280231, 35.197929

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Amos 4:3

Bilder från Flickr