Hammon

Hammon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: חַמֹּון
Betyder: varma källor
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.125828, 35.165001

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 19:28
1 Krön 6:76

Bilder från Flickr