Hammat

Hammat

Typ: Stad
Hebreiskt namn: חַמַּת
Betyder: het källa
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.125828, 35.165001

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 19:35
1 Krön 2:55

Bilder från Flickr