Gog

Gog

Typ: Region
Grekiskt namn: Γώγ
Betyder: berg
Namn idag:
Nämns i GT: 0 ggr
Nämns i NT: 1 ggr
Position: 46.000000, 47.000000

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Upp 20:8

Bilder från Flickr