Gilo 2

Gilo 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גִלֹה
Betyder: exil
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.616667, 35.083332

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 15:51
2 Sam 15:12

Bilder från Flickr