Gilo 1

Gilo 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גִלֹה
Betyder: exil
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.616667, 35.083332

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

2 Sam 23:34

Bilder från Flickr