Gidom

Gidom

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גִּדְעֹם
Betyder: hugga ned
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.934660, 35.297062

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Dom 20:45

Bilder från Flickr