Gelilot

Gelilot

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גְּלִילֹות
Betyder: regioner
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.863783, 35.518547

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 18:17

Bilder från Flickr