Gedor 1

Gedor 1

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גְדֹֽור
Betyder: mur
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.633329, 35.083332

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

Jos 15:58
1 Krön 12:7

Bilder från Flickr