Galed

Galed

Typ: Stad
Hebreiskt namn: גַּלְעֵֽד
Betyder: vittnes-hög
Namn idag:
Nämns i GT: 2 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 32.565269, 36.005558

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 2 ggr i Bibeln:

1 Mos 31:47, 31:48

Bilder från Flickr