Etam 2

Etam 2

Typ: Stad
Hebreiskt namn: עֵיטָֽם
Betyder: vilda djurs lya
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.370834, 34.860664

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

1 Krön 4:32

Bilder från Flickr