Elon

Elon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: אֵילֹון
Betyder: ek
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.973818, 35.116531

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 19:43

Bilder från Flickr