Eglon

Eglon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: עֶגְלֹון
Betyder: kalv-lik
Namn idag:
Nämns i GT: 8 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.500000, 34.766701

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 8 ggr i Bibeln:

Jos 10:3, 10:5, 10:23, 10:34, 10:36, 10:37, 12:12, 15:39

Bilder från Flickr