Avdon

Avdon

Typ: Stad
Hebreiskt namn: עֶבְרֹן
Betyder: allians
Namn idag:
Nämns i GT: 1 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 33.047810, 35.146202

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 1 ggr i Bibeln:

Jos 19:28

Bilder från Flickr