Even Haeser

Even Haeser

Typ: Stad
Hebreiskt namn: הָאֶבֶן הָעֵזֶר
Betyder: hjälpens sten
Namn idag:
Nämns i GT: 3 ggr
Nämns i NT: 0 ggr
Position: 31.832739, 35.180164

Öppna i Bibelatlas karta
Sök ny plats

Passager

Nämns totalt 3 ggr i Bibeln:

1 Sam 4:1, 5:1, 7:12

Bilder från Flickr